Решение на “Специал Ауто” ООД № 05-ДО-103-02 от 12.03.2012г.

Решение на “Специал Ауто” ООД № 05-ДО-103-02 от 12.03.2012г.