РЕШЕНИЕ на „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, №05-ДО-226-00 от 05.10.2015 г.

РЕШЕНИЕ на „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, №05-ДО-226-00 от 05.10.2015 г.