РЕШЕНИЕ на СД „БАЛМЕК-ТОНЧЕВ И СИЕ”, № 05-РД-132-01 от 14.12.2015 г.