РЕШЕНИЕ на СД „БАЛМЕК-ТОНЧЕВ И СИЕ”, № 05-РД-132-00 от 15.04.2015 г.