Решение на “РТР” ООД, № 05-ДО-189-00 от 08.02.2013 г.