Решение на “РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД, № 05-ДО-183-00 от 25.01.2013 г.

Решение на “РОВОТЕЛ СТИЙЛ” ООД, № 05-ДО-183-00 от 25.01.2013 г.