РЕШЕНИЕ на “РЕСТИЙЛ” ЕООД, № 05-ДО-214-01 от 12.11.2015 г.