Решение на “РЕСТИЙЛ” ЕООД, № 05-ДО-214-00 от 01.10.2014 г.