Решение на “РАНГ 2000” ЕООД, № 05-ДО-202-00 от 16.04.2013г.