Решение на “ПИРОВСКИ” ООД, № 05-ДО-186-01 от 06.06.2013г.