Решение на “ПИРОВСКИ” ООД, № 05-ДО-186-00 от 25.01.2013 г.