Решение на “Пировски” ООД № 05-ДО-130-01 от 12.01.2012г.