Решение на Община Хайредин, № 05-РД-130-00 от 13.03.2015 г.