Решение на “МИРЕЛА 04” ЕООД, № 05-ДО-209-00 от 19.02.2014г.