Решение на “КОСАНЯ” ЕООД, № 05-ДО-176-03 от 24.04.2013г.