Решение на “КОСАНЯ” ЕООД, № 05-ДО-176-02 от 15.02.2013 г.