Решение на “КОСАНЯ” ЕООД, № 05-ДО-176-01 от 10.01.2013 г.