Решение на “КОСАНЯ” ЕООД № 05-ДО-176-00 от 15.11.2012 г.