РЕШЕНИЕ на “Косаня” ЕООД, № 05-ДО-118-02 от 06.07.2012г.