Решение на „КОСАНЯ” ЕАД, № 05-РД-94-01 от 19.11.2014 г.