Решение на “КОСАНЯ” ЕAД, № 05-ДО-176-05 от 24.10.2013г.