Решение на “КОСАНЯ” ЕAД, № 05-ДО-176-04 от 14.08.2013г.