РЕШЕНИЕ на “ГАРАНТ” АД, № 05-ДО-221-00 от 11.05.2015 г.