РЕШЕНИЕ на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-04 от 29.01.2015 г.

РЕШЕНИЕ на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-04 от 29.01.2015 г.