Решение на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-03 от 14.08.2014 г.

Решение на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-03 от 14.08.2014 г.