РЕШЕНИЕ на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-02 от 15.11.2013г.

РЕШЕНИЕ на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-02 от 15.11.2013г.