Решение на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-01 от 06.06.2013г.

Решение на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, № 05-ДО-193-01 от 06.06.2013г.