РЕШЕНИЕ на „ЕВРОБИЛД” ООД, № 05-РД-120-01 от 24.08.2015г.