Решение на „ЕВРОБИЛД” ООД, № 05-РД-120-00 от 17.03.2014г.