Решение на ЕТ “ЦВЕТИ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ - 2007”, № 05-ДО-184-01 от 25.06.2013г.

Решение на ЕТ “ЦВЕТИ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ - 2007”, № 05-ДО-184-01 от 25.06.2013г.