Решение на ЕТ “ЦВЕТИ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ - 2007”, № 05-ДО-184-00 от 25.01.2013 г.

Решение на ЕТ “ЦВЕТИ – ГЕОРГИ ПЕТРОВ - 2007”, № 05-ДО-184-00 от 25.01.2013 г.