Решение на ЕТ “ЦВЕТИ-ГЕОРГИ ПЕТРОВ 2007” № 05-ДО-141-01 от 15.02.2012 г.

Решение на ЕТ “ЦВЕТИ-ГЕОРГИ ПЕТРОВ 2007” № 05-ДО-141-01 от 15.02.2012 г.