РЕШЕНИЕ на ЕТ “ПЕТКО КАРАШЛИЙСКИ-79 ”, № 05 - ДО - 225- 00 от 02.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ на ЕТ “ПЕТКО КАРАШЛИЙСКИ-79 ”, № 05 - ДО - 225- 00 от 02.09.2015 г.