РЕШЕНИЕ на ЕТ „НАДЯ ГЛАДНИШКА“, № 05-РД-131-00 от 03.04.2015 г.