Решение на ЕТ „Любомир Василев-Емива“, № 05-ДО-213-01 от 05.03.2015 г.

Решение на ЕТ „Любомир Василев-Емива“, № 05-ДО-213-01 от 05.03.2015 г.