Решение на ЕТ „ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ - ЕМИВА”, № 05-ДО-213-00 от 21.07.2014 г.

Решение на ЕТ „ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ - ЕМИВА”, № 05-ДО-213-00 от 21.07.2014 г.