Решение на ЕТ “Калин – Орела – Калин Методиев”, № 05-ДО-211-00 от 10.03.2014г.

Решение на ЕТ “Калин – Орела – Калин Методиев”, № 05-ДО-211-00 от 10.03.2014г.