РЕШЕНИЕ на ”ЕМО ТРАНС 2008” ЕООД, № 05-РД-142-00 от 23.11.2015 г.