РЕШЕНИЕ на „ ЕКО РЕ ” ЕООД, № 05-РД-140-00 от 28.07.2015 г.