Решение на “ЕКО РЕ” ЕООД, № 05-ДО-218-00 от 12.02.2015 г.