Решение на „БКС ВРАЦА” ЕООД, № 05-РД-122-00 от 08.04.2014г.