РЕШЕНИЕ на „АСК БУЛ” ЕООД, № 05-РД-123-02 от 28.08.2015 г.