Решение на „АСК БУЛ” ЕООД, № 05-РД-123-00 от 10.04.2014г.