Решение на „АСК БУЛ” ЕООД, № 05-ДО-212-01 от 24.11.2014 г.