РЕШЕНИЕ на “АНДОНОВ” ООД № 05-ДО-64-07 от 21.06.2012г.