Решение на “Андонов” ООД № 05-ДО-64-06 от 02.04.2012 г.