Решение на “АНДОНОВ” ООД № 05-ДО-64-05 от 01.02.2012г.