Решение на “АНДОНОВ” ООД, № 05-ДО-205-00 от 20.05.2013г.