Решение на “АНДОНОВ” ООД, № 05-ДО-196-00 от 13.03.2013г.