Решение на „АНДИ” ООД, № 05-ДО-194-01 от 15.01.2014 г.